Kwota pozyskanych środków - 4 397 441, 30 zł

Termomodernizacja urzędu gminy


 

Termomodernizacja budynku urzędu gminy wraz z budową parkingu. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 973,7 tys. zł. Dofinansowanie: 196,6 tys. zł. Okres realizacji: 2013-2014.