Kwota pozyskanych środków - 3 552 439, 26 zł

Wielofunkcyjne boisko w Chodaczowie


 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Chodaczowie. Finansowanie: PROW 2007-2013. Wartość zadania: 189 tys. zł. Dofinansowanie: 72,4 tys. zł.