Kwota pozyskanych środków - 1 509 376,33 zł

Drogi poscaleniowe


 

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Finansowanie: FOGR. Dofinansowanie: 2 mln 907 tys. zł. Okres realizacji 2007-2014.