Kwota pozyskanych środków - 3 066 137, 21 zł

Zakup strojów dla Turków


 

Doposażenie oddziałów Straży Grobowych z terenu gminy Grodzisko Dolne. Finansowanie PROW 2007-2013. Wartość zadania: 146 tys. zł. Dofinansowanie: 92,2 tys. zł.