Kwota pozyskanych środków - 3 066 137, 21 zł

Termomodernizacja remizy w Grodzisku Górnym


 

Termomodernizacja remizy OSP w Grodzisku Górnym. Finansowanie: WFOŚiGW w Rzeszowie. Wartość zadania: 73 tys. zł. Dofinansowanie: 35,2 tys. zł.