Kwota pozyskanych środków - 3 066 137, 21 zł

Termomodernizacja remizy OSP


 

Termomodernizacja Remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Finansowanie: WFOŚiGW w Rzeszowie. Wartość zadania: 155,9 tys. zł. Dofinansowanie: 48 tys. zł.