Kwota pozyskanych środków - 3 066 137, 21 zł

Przebudowa drogi gminnej


 

Przebudowa drogi gminnej "Na Góry" w Grodzisku Dolnym i Górnym wraz z budową mostu na potoku "Grodziszczanka" w Grodzisku Dolnym. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 1 mln 393 tys. zł. Dofinansowanie: 785,1 tys. zł.