Kwota pozyskanych środków - 12 535 725, 36 zł

Zakup instrumentów i strojów


 

Zakup instrumentów muzycznych i tradycyjnych strojów ludowych dla Orkiestry Dętej oraz Zespołu Regionalnego i Kapeli Ludowej "Grodziszczoki" w Grodzisku Dolnym. Finansowanie: PROW 2007-2013. Wartość zadania: 213 tys. zł. Dofinansowanie: 130 tys. zł. Okres realizacji 2009-2010.