Kwota pozyskanych środków - 12 535 725, 36 zł

Szatnia sportowa i stadion


 
 

Modernizacja sztani sportowej i stadionu wraz z obiektami towarzyszącymi w Grodzisku Górnym. Finansowanie: RPO WP 2007-2013, Ministerstwo Sportu, Marszałek Województwa. Wartość zadania: 1 mln 158 tys. zł. Dofinansowanie: 733 tys. zł. Okres realizacji 2009-2012.