Kwota pozyskanych środków - 12 535 725, 36 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy


 

Środowiskowy Dom Samopomocy - przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w laszczynach związana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby tworzonej Placówki dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem. Finasnowanie: Wojewoda Podkarpacki, Urząd Marszałkowski, RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 959 tys. zł. Dofinansowanie: 843 tys. zł.