Termomodernizacja remizy OSP w Chodaczowie


 

Termomodernizacja obiektu OSP w Chodaczowie wraz z budową kotłowni olejowej. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 174 tys. zł. Dofinansowanie: 103,6 tys. zł.