Termomodernizacja w Grodzisku Nowym


 

Termomodernizacja Budynku Wiejskiego w Grodzisku Nowym. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 174 tys. zł. Dofinansowanie: 103,6 tys. zł.