Modernizacja remizy OSP w Grodzisku Dolnym


 

Przebudowa remizy OSP "Miasto" w Grodzisku Dolnym. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 637,5 tys. zł, w tym dofinansowanie: 177,2 tys. zł.