Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym
Grodzisko Dolne 134
37-306 Grodzisko Dolne
tel/fax 17 24 29 134

Kierownik: Andrzej Wikiera
e-mail: gops@grodziskodolne.pl

www: www.gops.grodziskodolne.pl