Gmina jest miejscem działalności licznych organizacji i stowarzyszeń, aktywnie wspierających i propagujących grodziską kulturę i tradycję. Na terenie gminy funkcjonuje blisko 30 organizacji pozarządowych.  Pełnią one istotną rolę w rozwoju lokalnej Ojczyzny. Z powodzeniem realizują ważne zadania publiczne jak prowadzenie szkół podstawowych, prowadzenie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, upowszechnianie sportu, rozwój turystyki czy realizacja inwestycji publicznych. Ze strony gminy mogą one liczyć na wsparcie prawne, instytucjonalne i finansowe. Dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi możliwa była realizacja wielu przedsięwzięć oraz pozyskanie środków zewnętrznych niedostępnych bezpośrednio dla gminy.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów


 

Stowarzyszenie powstało w 2012r. Jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Chodaczowie w klasach I-III oraz oddział przedszkolny. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi, integracja mieszkańców oraz wspieranie demokracji w lokalnym środowisku. Swoje cele realizuje m.in. poprzez prowadzenie szkoły.