Gmina jest miejscem działalności licznych organizacji i stowarzyszeń, aktywnie wspierających i propagujących grodziską kulturę i tradycję. Na terenie gminy funkcjonuje blisko 30 organizacji pozarządowych.  Pełnią one istotną rolę w rozwoju lokalnej Ojczyzny. Z powodzeniem realizują ważne zadania publiczne jak prowadzenie szkół podstawowych, prowadzenie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, upowszechnianie sportu, rozwój turystyki czy realizacja inwestycji publicznych. Ze strony gminy mogą one liczyć na wsparcie prawne, instytucjonalne i finansowe. Dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi możliwa była realizacja wielu przedsięwzięć oraz pozyskanie środków zewnętrznych niedostępnych bezpośrednio dla gminy.

Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka


 

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku. Priorytetem działalności stowarzyszenia jest prowadzenie Szkoły Podstawowej w Opaleniskach w klasach I-IV oraz oddziału przedszkolnego. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz integracji oraz rozwoju poszczególnych wsi. Współpracuje z miejscowymi OSP organizując pikniki rodzinne i integracyjne.