Gmina jest miejscem działalności licznych organizacji i stowarzyszeń, aktywnie wspierających i propagujących grodziską kulturę i tradycję. Na terenie gminy funkcjonuje blisko 30 organizacji pozarządowych.  Pełnią one istotną rolę w rozwoju lokalnej Ojczyzny. Z powodzeniem realizują ważne zadania publiczne jak prowadzenie szkół podstawowych, prowadzenie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych, zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, upowszechnianie sportu, rozwój turystyki czy realizacja inwestycji publicznych. Ze strony gminy mogą one liczyć na wsparcie prawne, instytucjonalne i finansowe. Dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi możliwa była realizacja wielu przedsięwzięć oraz pozyskanie środków zewnętrznych niedostępnych bezpośrednio dla gminy.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska


 

Stowarzyszenie działa od 2001 roku. Założyło i prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Wólce Grodziskiej w zakresie nauczania klas I-VI. Stowarzyszenie aktywnie prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów oraz dóbr kultury.

Więcej o działalności stowarzyszenia na stronie: sspwolka.idsl.pl