Monografia Grodziska


 

Monografia, czyli praca naukowa przedstawiająca rys historyczny miejscowości, zawiera wyczerpujące, szczegółowe opisy dotyczące historii, tradycji i kultury mieszkańców Grodziska.

Monografia w sposób dogłębny i uporządkowany przedstawia dziedzictwo kulturowe naszego regionu oraz historię i obyczajowość gminy Grodzisko Dolne. Koncepcja monografii została zredagowana przez kadrę naukową Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Publikacja monografii jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia i Ośrodka Kultury. Dane do opracowania publikacji zbierane były głównie na terenie województwa podkarpackiego, a także w archiwach w Krakowie i Lwowie.

Monografia dostępna jest do wglądu w Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym.