Dożynki


 

Dożynki to święto dziękczynienia za zebrane plony, dlatego wszystkie sołectwa przywożą w tym dniu wieńce dożynkowe, które wcześniej poświęcone w kościołach parafialnych są prezentowane ogółowi społeczności. Tradycyjnym obrzędom dożynkowym (wręczanie chleba Gospodarzowi Gminy przez Starostów i degustacja chleba z miodem) towarzyszy część rozrywkowa w wykonaniu amatroskich zespołów artystycznych.