Regionalny Kongres Misyjny


 

Regionalny Kongres Misyjny to sympozjum o tematyce misyjnej. Organizowane w czerwcu przez stowarzyszenie Missio Misericordiae spotkanie wszystkich przyjaciół misji, stwarza doskonałą okazję do lepszego poznania pracy misyjnej i bezpośredniego kontaktu z misjonarzami.