Ośrodek Kultury


 

Gmina Grodzisko Dolne aktywnie promuje lokalną kulturę ludową we własnym środowisku, powiecie, województwie i kraju. Instytucją, która podejmuje takie zadania jest Ośrodek Kultury, pod którego patronatem działają: Orkiestra Dęta, Zespół Regionalny i Kapela Ludowa „Grodziszczoki”, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka”, Zespół Śpiewaczy „Wiola”, Młodzieżowa Kapela Ludowa, Kwintet Dęty, dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne i wokalne oraz kółko plastyczne i kółko nauki gry na instrumentach.

Strona internetowa: www.kulturagrodziskodolne.pl