Gmina Grodzisko Dolne posiada bogate tradycje pożarnicze. Pierwsze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powstały już z końcem XIX w.  Najstarsze jednostki to OSP OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Dolne, które powstały w 1886 i 1888 r. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP. Najmłodsza jednostka – OSP Grodzisko Nowe powstała w 2007 r. Wszystkie jednostki skupiają łącznie 547 członków, w tym 55 kobiet. Trzy jednostki, tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Górne, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W latach 2007-2014 dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych dokonano znaczącej poprawy bazy lokalowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Wykonano termomodernizację i adaptację wnętrz remiz jednostek: OSP Chodaczów, OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto”, OSP Grodzisko Górne. OSP Wólka Grodziska wraz ze szkołą podstawową otrzymała siedzibę w nowopowstałym budynku wielofunkcyjnym. W dwóch przypadkach: Laszczyny i Podlesie w jednym budynku oprócz strażnicy, usytuowano placówkę dla osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu pracy strażaków z jednostki OSP Grodzisko Nowe, w miejscowości tej powstała nowa strażnica wraz z garażem.

Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Grodzisko sprawuje 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki zgłoszone są i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Dodatkowo trzy jednostki gminy tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Górne, OSP Grodzisko Dolne „ Miasto” włączone zostały do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko Dolne


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Dolnym powstała w 1888 roku. Głównym źródłem historycznym są zapiski ks. Wojciecha Michny i księcia Cetnarowicza zachowane w folwarku baronowej Branhidy i Wawrzyńca Tuczyńskiego. Dwie pierwsze próby zorganizowania „pogotowia straży ogniowej” nie powiodły się. Dopiero w 1888r. Jan Pysz, zawodowy kapral, zorganizował formalnie straż ogniową.

Od 1927 roku trwały przygotowania przy budowie Domu Ludowego, który został oddany do użytku rok później. Przy budowie pracowali wszyscy strażacy, a uroczyste otwarcie budynku strażnicy nastąpiło w 1960 roku.


W 1963 roku jednostka obchodzi jubileusz 75-lecia swej działalności. W 1964 straż otrzymuje nowy samochód GBM. Rozbudowano remizę, drugi garaż i piętro. W 1975 roku jednostka otrzymuje samochód Żuk, który w 1983 przekazany zostaje do OSP Chodaczów, a jego miejsce zajmuje samochód Jelcz typu GCBA. W 1979 roku strażacy w czynie społecznym budują estradę na wolnym powietrzu. tzw. grzybek. W 1988 jednostka obchodzi jubileusz 100- lecia.

W latach 1997-1999 przy ogromnym wsparciu Urzędu Gminy prowadzona była ciągła modernizacja budynku, z którego w chwili obecnej korzystają nie tylko strażacy. Odbywają się tu wesela, zabawy sylwestrowe, zebrania wiejskie, szkolenia i kursy.

22 marca 1995 roku jednostka przeżywała historyczną chwilę. Na podstawie porozumienia Komendanta Rejonowego PSP w Leżajsku z Wójtem Gminy Grodzisko Dolne Zbigniewem Rynasiewiczem, jednostka została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Z okazji jubileuszu 115-lecia wydano pamiątkową tablicę i uhonorowano sztandar „Złotym Znakiem Związku”.

Więcje na stronie internetowej OSP Grodzisko Dolne: http://osp.grodziskodolne.pl