Na terenie gminy funkcjonują:

  • 2 zespoły szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne,
  • 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia,
  • przedszkole niepubliczne pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Grodzisku Dolnym.

Przedszkole Niepubliczne - Ochronka św. Józefa w Grodzisku Dolnym


 

Ochronka Świętego Józefa
Grodzisko Dolne 288A
37-306 Grodzisko Dolne
tel. 17 2436218

siostra przełożona: Maria Szlęk
e-mail:
strona internetowa: