Na terenie gminy funkcjonują:

  • 2 zespoły szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne,
  • 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia,
  • przedszkole niepubliczne pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Grodzisku Dolnym.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Grodziskiej


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Grodziskiej 
Wólka Grodziska 116A
37-306 Grodzisko Dolne
tel. 17 2436022

Barbara Szczęch
e-mail:wolkagrodziskaszkola@interia.pl
strona internetowa: www.spwolka.grodziskodolne.pl

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą: Społeczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska.