Na terenie gminy funkcjonują:

  • 2 zespoły szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne,
  • 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia,
  • przedszkole niepubliczne pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Grodzisku Dolnym.

Szkoła Podstawowa im. gen. Bryg. Witołda Nowiny Sawickiego w Opaleniskach


 

Szkoła Podstawowa w Opaleniskach
Opaleniska 82A
37-306 Grodzisko Dolne

dyr. Zofia Burda
tel. 17 2436011
e-mail: spopal@poczta.onet.pl
strona internetowa:

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka.