Na terenie gminy funkcjonują:

  • 2 zespoły szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne,
  • 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia,
  • przedszkole niepubliczne pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Grodzisku Dolnym.

Szkoła Podstawowa w Laszczynach


 

Szkoła Podstawowa w Laszczynach
Laszczyny 75A
37-306 Grodzisko Dolne
tel. 48 17 2436012

dyr. Wioletta Niemiec
e-mail: splaszczyny@onet.eu
strona internetowa: www.splaszczyny.pl

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny.