Na terenie gminy funkcjonują:

  • 2 zespoły szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne,
  • 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia,
  • przedszkole niepubliczne pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Grodzisku Dolnym.

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym


 

Zespół Szkół im. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
Grodzisko Górne 503
37-306 Grodzisko Dolne
tel. 17 2436023


dyr. Roman Matuszek
e-mail: sekretariat@zsleji.pl
strona internetowa: www.zsleji.pl

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe.