Na terenie gminy funkcjonują:

  • 2 zespoły szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne,
  • 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia,
  • przedszkole niepubliczne pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Grodzisku Dolnym.

Zespół Szkół im. Jana Pawła w Grodzisku Dolnym


 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym
Grodzisko Dolne 150
37-306 Grodzisko Dolne
tel: 17 2436001

dyr. Halina Gdańska
e-mail: gdzs@op.pl
strona internetowa: www.zsgd.edupage.org

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe.