Na terenie gminy funkcjonują:

  • 2 zespoły szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne,
  • 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia,
  • przedszkole niepubliczne pn. „Ochronka św. Józefa” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Grodzisku Dolnym.

Szkoła Podstawowa w Chodaczowie


 

Szkoła Podstawowa w Chodaczowie
Chodaczów 59A
37-306 Grodzisko Dolne
tel. 17 2436027

dyr. Anna Bielecka
e-mail: spchodaczow@wp.pl
strona internetowa:

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów.